خب آقای فغانی به بازیکن میگه مچ بندش رو باز کنه و سوتینش رو ببنده، خب آقای فغانی تابلو رو برد بالا، آقای فغانی اشاره کرد بیا، آقای فغانی نشسته، آقای فغانی هم اون‌جاست، آقای فغانی گوزید، آقای فغانی بلند شد…نکنه چیزی رفت تو پاش؟ آقای فغانی در بقیه‌ی دیدارهای جام جهانی هم داور چهارمه و همکاران ما از اتاق فرمان میگن هورا، آقای فغانی اخم کرد، آقای فغانی دولا شد، آقای فغانی آرزو کرد که کاش خودش داور اول بود و این داور ژاپنیه داور چهارم، آقای فغانی بُغ کرده، آقای فغانی شق کرد، آقای فغانی انگشت کوچکه‌ی پای راستش رو حس کرد. دو دقیقه از آقای فغانی بکشید بیرون.به این فکر کنید که من تماشاگر، فغانی یا هر داور چهارم دیگه‌ای…. کیرمم نیست.